Casinostugan Integritetspolicy

Casinostugan Integritetspolicy värnar om din integritet och genomför därför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten kring dina personuppgifter.

Denna Integritetspolicy, tillsammans med Casinostugan användarvillkor och cookie policy, anger riktlinjerna för hur Casinostugan samlar in, hanterar, och använder de personuppgifter du lämnar till oss när du använder vår webbplats. Den beskriver vidare dina rättigheter och valmöjligheter gällande dataskydd och vår användning av dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa Integritetspolicy noggrant.

Senast uppdaterad: 19.01.2023

Personuppgiftsansvar och Dataskyddsombud

Casinostugan bestämmer syftet och medlen för behandlingen av dina personuppgifter och är därmed personuppgiftsansvarig i enlighet med (EU) 2016/679 av Europaparlamentets och rådets förordning från den 27 April 2016 angående skydd för enskilda, fysiska personer vid behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, och om upphävandet av Directive 95/46/EG (“GDPR”). Om du har frågor eller klagomål rörande vår behandling av personuppgifter kan du kan kontakta vår dataskyddsombud (”DPO”) på info@casinostugan.org. Du kan även kontakta vår kundtjänst som är öppen dygnet runt på info@casinostugan.org.

Informationskategorier

Information Vi Samlar In

2.1 Information Som Du Tillhandahåller

Vi kan begära att samla in personlig information från dig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, inklusive men inte begränsat till Spellagen (2018:1138) och Lag (2017:630) gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi behandlar dessa personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi har rätt att begära följande personuppgifter från spelare:

 • Identitetsdata som personnummer, namn, användarnamn och civilstånd;
 • Kontaktuppgifter som bostadsadress, telefonnummer och e-postadress;
 • Officiella dokument som inkluderar ett foto av dig, som pass eller id-handling;
 • Korrespondensinformation som t.ex. register över kommunikation med vår kundtjänst;
 • Anonymiserad beteendeinformation som förses till tredjepart forskningsorganisationer i syfte att motverka spelrelaterade problem; och
 • Övrig information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Vi förbehåller oss rätten att bekräfta dina uppgifter utan föregående varning eller förklaring. Om du inte har angivit ditt personnummer kan vi i enlighet med regulatoriska krav samla in ditt personnummer genom en tredje part för att bekräfta din identitet. Du kan invända mot en sådan verifiering genom att skicka ett e-postmeddelande till info@casinostugan.org. Om du motsätter dig sådan verifiering kommer ditt konto att stängas i enlighet med våra allmänna regler och villkor.

2.2 Information som används för att ge dig tillgång till våra tjänster

Vi kan samla in information från dig för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vår rättsliga grund för behandlingen av dessa personuppgifter är att uppfylla vårt kontrakt med dig angående tillhandahållande av våra tjänster. Följande personuppgifter kan samlas in:

 • Användarnamn, IP-adress, webbläsare, demografisk information samt platsinformation från din enhet och/eller hårdvara, hänvisnings-/lämningssidor samt operativsystem;
 • Enhets-ID, installerad programvara, webbläsarcookies och speldata;
 • Annan information som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

Information Som Används För Marknadsföring

2.3 Information som används för marknadsföring

Vi kan också samla in information för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för detta är vårt legitima intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter. Behandlingen kommer inte att ske på ett sätt som kränker dina personliga rättigheter eller friheter. Följande personuppgifter kan komma att samlas in:

 • Information kopplad till din prenumeration på vår e-postlista såsom namn, efternamn och e-postadress; och
 • Information kopplad till din prenumeration på vår telefonlista som namn, efternamn och telefonnummer.

Tacka nej till marknadsföring 

Du kan välja bort att få nyhetsbrev och reklammeddelanden från Casinostugan genom att när som helst ändra dina inställningar och preferenser under “Nyhetsbrevsinställningar” under “Mitt konto” på vår webbplats. Du kan också kontakta vår kundtjänst via livechatt eller maila oss på: info@casinostugan.org.

Kontakt

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om du vill kontakta oss angående hur vi hanterar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till vår dataskyddsombud, info@casinostugan.org.